鄂氏

历史来源

「鄂」源出:
鄂(è)姓源出有六:
1、出自姞姓,以国名为姓。黄帝的姞姓子孙封在鄂国(今河南省南阳市北),夏商时为诸侯国。商末,鄂侯在朝中为大臣,与西伯姬昌、九侯并列为三公 。商纣看中了九侯的女儿,娶为妃子。但九侯的女儿性情端庄,不愿陪伴纣王作那些荒淫无耻的勾当,纣王一怒之下,杀死了九侯父女,还把九侯做成肉酱。鄂侯见九侯死得冤枉,便同纣王拒理力争,结果也被杀死。后来鄂侯的子孙后代以国名为姓,称为鄂姓。
2、出自姬姓,以邑名为氏。春秋时期,晋袁侯光曾封于鄂邑(今山西省乡宁县),其支庶子孙又的以其原封地鄂邑为姓,称为鄂姓。
3、亦出自姬姓,以地名为氏。据《名贤姓氏言行类稿》载,春秋时期晋国大夫顷父之子嘉父叛晋,奔至鄂,称鄂侯,其后遂以鄂为姓,称为鄂氏。
4、出自芈姓,以国名为氏。据《史记·楚世家》载,周夷王时,楚君熊渠自称楚王,并封三个儿子为王,其中二儿子熊挚红被封于鄂国(今湖北省鄂城),称鄂王。他的后代子孙遂以鄂为姓,称鄂姓。
5、出自岳姓所改,是南宋民族英雄岳飞的后代。岳飞,被封为岳鄂王,他遇害以后,其四子岳震、五子岳霆避难逃亡江南,不敢以岳为姓,子孙散居各地,在黄梅县住(湖北省)的一支便以岳飞封号鄂为姓,称为鄂姓。
6、巴郡蛮族七姓中有鄂氏。
二、迁徙分布
(缺)鄂姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。鄂姓出自姞姓,得姓于商末周初,是以国为姓的姓氏。相传黄帝的姞姓子孙受封于鄂,即今天的河南省南阳,是夏商时的诸侯。商末鄂侯与西伯姬昌、九侯并称“三公”,纣王不仁,杀了九侯,鄂侯为了替九侯伸冤,得罪了纣王,全家被杀。鄂侯的子孙从此就以国为姓,世称鄂氏。又有学者认为鄂氏出于春秋时期,根据《名贤姓氏言行类稿》上记载,鄂氏出于晋鄂侯,他的子孙以爵号为姓。而《史记·楚世家》记载,楚国熊渠的第二个儿子红被封为鄂王,他的后代就以鄂为姓。《姓氏考略》上则说,楚王的弟弟鄂君被封于武昌东鄂,子孙就以国为氏,称为鄂氏。鄂是湖北省的简称,在春秋时代属于楚国的领土,称为鄂邑,隋、唐两代并被置为鄂州。古代的鄂州在今湖北省武昌市,是全国鄂姓人家的发祥地。望族居于武昌郡(今湖北省鄂城县)。

堂号
安平堂 :汉代时沛人鄂千秋,从汉高祖定诸侯有功。在汉高祖大封功臣的时候,一时位次不好决定。鄂千秋说: 萧何是万世功,应居第一。 这意见很称刘邦心意,因此封鄂千秋为安平侯。
此外,鄂姓的主要堂号还有:“进贤堂”等。
============================================================
【鄂姓宗祠通用对联】
〖鄂姓宗祠四言通用联〗
源自鄂国;
望出武昌。
——佚名撰鄂姓宗祠通用联
全联典指鄂姓的源流和郡望。(见上题头《一、姓氏源流》和《四、郡望堂号》介绍)
功膺上赏;
系出侯封。
——佚名撰鄂姓宗祠通用联
上联典指西汉初鄂千秋,以谒者随刘邦平定诸侯有功。分封功臣时,他向高祖建议:“楚汉对峙时,萧何固守汉中,立下万世之功,应该是第一功臣。”高祖说:“你能举荐贤人,就当受上赏。萧何虽然功高,有了你就更贤明了。”于是,封他为安平侯。下联典指鄂氏来源于商代鄂侯,当时,他与鬼侯、文王并称为“纣之三公”。
-----------------------------------------------------------------
〖鄂姓宗祠六言通用联〗
满洲文学先导;
汉代开国功臣。
——佚名撰鄂姓宗祠通用联
清代大学士鄂穆图,崇德举人,尝燕马通读书,好为诗,开满洲文学之先,有《北海集》。下联典指汉代安平侯鄂千秋,刘邦立国封功臣,千秋位置未定,他不思高官厚禄,首举萧何有万世之功,当封第一。刘邦听其言,又封鄂千秋为安平侯。
-----------------------------------------------------------------
〖鄂姓宗祠七言通用联〗
受汉祖进贤之赏;
表关中给饷之功。
——佚名撰鄂姓宗祠通用联
全联典指汉鄂千秋,以萧何常守关中,转给馈饷,曰:“此万世之功也。”当第一。高祖曰:”进贤受上赏,何功虽高,得鄂益明。”

 

 

 

家族名人

历史名人:

鄂 恒:字松亭,伊尔根觉罗氏。清代官陕西知府,著有《求是山房集》。
鄂千秋:汉朝开国功臣,刘邦立国后嘉奖功臣,鄂千秋不思高官厚禄,首举萧何有万世之功,
当封第一,刘邦听其言,又封鄂千秋为安平侯。
鄂尔泰:满洲镶蓝旗人。康熙举人,授侍卫。雍正时任云南、贵州、广西三省总督,平定诸苗,前后数十战。世宗尝说自信不如信鄂尔泰之专,鄂授保和殿大学士、军机大臣。
鄂克逊:富察氏,清满洲镶黄旗人。父鄂通武,事世祖,有战功,授拜他喇布勒哈番。鄂克逊袭职,雍正七年(1729年)卒,享年八十八岁,谥武襄。
鄂穆图:清代保和殿大学士、军机大臣。尝燕马通读书,好为诗,开满洲文学之先河,著有《北海集》。

 

分布地区

郡望
武昌郡:公元221年三国吴孙权分江夏、豫章、庐陵三郡之地,设置武昌郡。不久改名江夏郡。两晋太康初年又改为武昌郡。相当今湖北省武汉至江西省九江一带地区。

 

今天是2024年04月14日 星期日 近期查询历史(每小时刷新)

赵氏 赵氏 赵氏 赵氏 赵氏 钱氏 钱氏 钱氏 钱氏 钱氏 钱氏 钱氏 孙氏 孙氏 孙氏 孙氏 孙氏 李氏 李氏 李氏 李氏 周氏 周氏 周氏 周氏 周氏 周氏 吴氏 吴氏 吴氏 吴氏 吴氏 吴氏 吴氏 郑氏 郑氏 郑氏 郑氏 郑氏 郑氏 郑氏 郑氏 王氏 王氏 王氏 王氏 王氏 王氏 王氏 冯氏 冯氏 冯氏 冯氏 冯氏 冯氏 陈氏 陈氏 陈氏 陈氏 陈氏 陈氏 褚氏 褚氏 褚氏 褚氏 褚氏 褚氏 褚氏 卫氏 卫氏 卫氏 卫氏 卫氏 卫氏 蒋氏 蒋氏 蒋氏 蒋氏 蒋氏 蒋氏 蒋氏 沈氏 沈氏 沈氏 沈氏 沈氏 沈氏 韩氏 韩氏 韩氏 韩氏 韩氏 杨氏 杨氏 杨氏 杨氏 杨氏 杨氏 朱氏 朱氏 朱氏 朱氏 朱氏 秦氏 秦氏 秦氏 秦氏 秦氏 秦氏 秦氏 尤氏 尤氏 尤氏 尤氏 尤氏 尤氏 许氏 许氏 许氏 许氏 许氏 许氏 何氏 何氏 何氏 何氏 吕氏 吕氏 吕氏 吕氏 吕氏 施氏 施氏 施氏 施氏 施氏 施氏 张氏 张氏 张氏 张氏 张氏 张氏 张氏 孔氏 孔氏 孔氏 孔氏 孔氏 孔氏 孔氏 孔氏 曹氏 曹氏 曹氏 曹氏 曹氏 严氏 严氏 严氏 严氏 严氏 严氏 严氏 严氏 严氏 华氏 华氏 华氏 华氏 华氏 金氏 金氏 金氏 金氏 金氏 金氏 金氏 金氏 魏氏 魏氏 魏氏 魏氏 魏氏 陶氏 陶氏 姜氏 姜氏 姜氏 姜氏 姜氏 姜氏 戚氏 戚氏 戚氏 戚氏 戚氏 戚氏 戚氏 戚氏 戚氏 谢氏 谢氏 谢氏 谢氏 邹氏 邹氏 邹氏 邹氏 邹氏 邹氏 邹氏 喻氏 喻氏 喻氏 喻氏 喻氏 喻氏 喻氏 柏氏 柏氏 柏氏 柏氏 水氏 水氏 水氏 水氏 水氏 窦氏 窦氏 窦氏 窦氏 窦氏 窦氏 窦氏 窦氏 窦氏 章氏 章氏 章氏 章氏 章氏 章氏 章氏 云氏 云氏 云氏 云氏 云氏 云氏 云氏 苏氏 苏氏 苏氏 苏氏 苏氏 苏氏 苏氏 苏氏 潘氏 潘氏 潘氏 潘氏 潘氏 潘氏 葛氏 葛氏 葛氏 葛氏 葛氏 葛氏 葛氏 奚氏 奚氏 奚氏 奚氏 奚氏 奚氏 奚氏 奚氏 范氏 范氏 范氏 范氏 范氏 范氏 彭氏 彭氏 彭氏 彭氏 郎氏 郎氏 郎氏 郎氏 郎氏 郎氏 郎氏 鲁氏 鲁氏 鲁氏 鲁氏 鲁氏 韦氏 韦氏 韦氏 韦氏 韦氏 韦氏 韦氏 昌氏 昌氏 昌氏 昌氏 昌氏 昌氏 昌氏 马氏 马氏 马氏 马氏 马氏 马氏 马氏 马氏 苗氏 苗氏 苗氏 苗氏 凤氏 凤氏 凤氏 凤氏 凤氏 凤氏 凤氏 花氏 花氏 花氏 花氏 花氏 方氏 方氏 方氏 方氏 方氏 方氏 方氏 方氏 俞氏 俞氏 俞氏 俞氏 俞氏 任氏 任氏 任氏 任氏 任氏 任氏 袁氏 袁氏 袁氏 袁氏 袁氏 袁氏 袁氏 柳氏 柳氏 柳氏 柳氏 柳氏 柳氏 柳氏 酆氏 酆氏 酆氏 酆氏 酆氏 鲍氏 鲍氏 鲍氏 鲍氏 鲍氏 史氏 史氏 史氏 史氏 史氏 史氏 史氏 唐氏 唐氏 唐氏 唐氏 唐氏 唐氏 费氏 费氏 费氏 费氏 费氏 费氏 廉氏 廉氏 廉氏 廉氏 廉氏 廉氏 廉氏 廉氏 岑氏 岑氏 岑氏 岑氏 岑氏 岑氏 岑氏 薛氏 薛氏 薛氏 薛氏 薛氏 薛氏 薛氏 薛氏 雷氏 雷氏 雷氏 雷氏 贺氏 贺氏 贺氏 贺氏 贺氏 贺氏 倪氏 倪氏 倪氏 倪氏 倪氏 倪氏 倪氏 汤氏 汤氏 汤氏 汤氏 汤氏 汤氏 汤氏 滕氏 滕氏 滕氏 滕氏 滕氏 滕氏 滕氏 殷氏 殷氏 殷氏 殷氏 殷氏 殷氏 殷氏 殷氏 罗氏 罗氏 罗氏 罗氏 罗氏 毕氏 毕氏 毕氏 毕氏 毕氏 毕氏 毕氏 郝氏 郝氏 郝氏 郝氏 郝氏 郝氏 邬氏 邬氏 邬氏 邬氏 安氏 安氏 安氏 安氏 安氏 常氏 常氏 常氏 常氏 常氏 常氏 乐氏 乐氏 乐氏 乐氏 乐氏 乐氏 乐氏 乐氏 于氏 于氏 于氏 于氏 于氏 时氏 时氏 时氏 时氏 时氏 时氏 时氏 傅氏 傅氏 傅氏 傅氏 傅氏 傅氏 皮氏 皮氏 皮氏 皮氏 皮氏 皮氏 卞氏 卞氏 卞氏 卞氏 齐氏 齐氏 齐氏 齐氏 齐氏 康氏 康氏 康氏 康氏 康氏 康氏 康氏 伍氏 伍氏 伍氏 余氏 余氏 余氏 余氏 余氏 元氏 元氏 元氏 元氏 元氏 卜氏 卜氏 卜氏 卜氏 卜氏 顾氏 顾氏 顾氏 顾氏 孟氏 孟氏 孟氏 孟氏 孟氏 孟氏 孟氏 平氏 平氏 平氏 平氏 黄氏 黄氏 黄氏 黄氏 黄氏 黄氏 和氏 和氏 和氏 萧氏 萧氏 萧氏 萧氏 萧氏 尹氏 尹氏 尹氏 尹氏 尹氏 尹氏 尹氏 湛氏 湛氏 湛氏 湛氏 湛氏 湛氏 湛氏 汪氏 汪氏 汪氏 汪氏 祁氏 祁氏 祁氏 祁氏 祁氏 毛氏 毛氏 毛氏 毛氏 毛氏 毛氏 禹氏 禹氏 禹氏 禹氏 狄氏 狄氏 狄氏 狄氏 狄氏 狄氏 米氏 米氏 米氏 米氏 米氏 米氏 米氏 米氏 米氏 贝氏 贝氏 贝氏 贝氏 贝氏 贝氏 成氏 成氏 成氏 成氏 戴氏 戴氏 戴氏 戴氏 戴氏 戴氏 戴氏 谈氏 谈氏 谈氏 谈氏 谈氏 宋氏 宋氏 宋氏 宋氏 宋氏 宋氏 茅氏 茅氏 茅氏 茅氏 茅氏 茅氏 茅氏 茅氏 庞氏 庞氏 庞氏 庞氏 庞氏 庞氏 熊氏 熊氏 熊氏 熊氏 熊氏 熊氏 熊氏 纪氏 纪氏 纪氏 纪氏 纪氏 纪氏 纪氏 纪氏 舒氏 舒氏 舒氏 舒氏 舒氏 屈氏 屈氏 屈氏 屈氏 屈氏 屈氏 项氏 项氏 项氏 项氏 祝氏 祝氏 祝氏 祝氏 董氏 董氏 董氏 董氏 董氏 董氏 董氏 梁氏 梁氏 梁氏 梁氏 梁氏 梁氏 杜氏 杜氏 杜氏 杜氏 杜氏 杜氏 阮氏 阮氏 阮氏 阮氏 阮氏 蓝氏 蓝氏 蓝氏 蓝氏 蓝氏 蓝氏 蓝氏 闵氏 闵氏 闵氏 闵氏 闵氏 闵氏 闵氏 闵氏 席氏 席氏 席氏 席氏 席氏 席氏 席氏 季氏 季氏 季氏 季氏 季氏 麻氏 麻氏 麻氏 麻氏 麻氏 麻氏 强氏 强氏 强氏 强氏 强氏 强氏 贾氏 贾氏 贾氏 贾氏 贾氏 贾氏 路氏 路氏 路氏 路氏 路氏 路氏 娄氏 娄氏 娄氏 娄氏 娄氏 娄氏 娄氏 危氏 危氏 危氏 危氏 危氏 危氏 危氏 危氏 江氏 江氏 江氏 江氏 江氏 童氏 童氏 童氏 童氏 童氏 童氏 颜氏 颜氏 颜氏 颜氏 颜氏 颜氏 郭氏 郭氏 郭氏 郭氏 郭氏 郭氏 梅氏 梅氏 梅氏 梅氏 梅氏 盛氏 盛氏 盛氏 盛氏 盛氏 盛氏 盛氏 林氏 林氏 林氏 林氏 林氏 刁氏 刁氏 刁氏 刁氏 刁氏 刁氏 刁氏 刁氏 刁氏 钟氏 钟氏 钟氏 钟氏 钟氏 徐氏 徐氏 徐氏 徐氏 徐氏 邱氏 邱氏 邱氏 邱氏 邱氏 邱氏 邱氏 邱氏 骆氏 骆氏 骆氏 骆氏 高氏 高氏 高氏 高氏 高氏 夏氏 夏氏 夏氏 夏氏 夏氏 夏氏 蔡氏 蔡氏 蔡氏 蔡氏 蔡氏 蔡氏 田氏 田氏 田氏 田氏 田氏 田氏 田氏 田氏 樊氏 樊氏 樊氏 樊氏 樊氏 胡氏 胡氏 胡氏 胡氏 胡氏 胡氏 凌氏 凌氏 凌氏 凌氏 凌氏 凌氏 霍氏 霍氏 霍氏 霍氏 霍氏 霍氏 虞氏 虞氏 虞氏 虞氏 虞氏 虞氏 万氏 万氏 万氏 万氏 万氏 万氏 万氏 支氏 支氏 支氏 支氏 支氏 柯氏 柯氏 柯氏 昝氏 昝氏 昝氏 昝氏 管氏 管氏 管氏 管氏 管氏 卢氏 卢氏 卢氏 卢氏 卢氏 莫氏 莫氏 莫氏 白氏 白氏 白氏 白氏 白氏 白氏 白氏 白氏 房氏 房氏 裘氏 裘氏 裘氏 裘氏 裘氏 缪氏 缪氏 缪氏 缪氏 干氏 干氏 干氏 干氏 干氏 干氏 干氏 干氏 解氏 解氏 解氏 解氏 解氏 解氏 应氏 应氏 应氏 应氏 应氏 应氏 应氏 宗氏 宗氏 宗氏 宗氏 宗氏 宗氏 宗氏 丁氏 丁氏 丁氏 丁氏 丁氏 丁氏 宣氏 宣氏 宣氏 宣氏 宣氏 贲氏 贲氏 贲氏 贲氏 贲氏 邓氏 邓氏 邓氏 邓氏 邓氏 郁氏 郁氏 郁氏 郁氏 郁氏 郁氏 郁氏 单氏 单氏 单氏 单氏 单氏 杭氏 杭氏 杭氏 杭氏 杭氏 杭氏 杭氏 洪氏 洪氏 洪氏 洪氏 洪氏 洪氏 洪氏 洪氏 包氏 包氏 包氏 包氏 诸氏 诸氏 诸氏 诸氏 诸氏 诸氏 诸氏 左氏 左氏 左氏 左氏 左氏 左氏 左氏 石氏 石氏 石氏 石氏 石氏 石氏 石氏 石氏 崔氏 崔氏 崔氏 崔氏 崔氏 崔氏 崔氏 崔氏 崔氏 吉氏 吉氏 吉氏 吉氏 吉氏 吉氏 钮氏 钮氏 钮氏 钮氏 钮氏 钮氏 龚氏 龚氏 龚氏 龚氏 龚氏 龚氏 程氏 程氏 程氏 程氏 程氏 嵇氏 嵇氏 嵇氏 嵇氏 嵇氏 嵇氏 邢氏 邢氏 邢氏 邢氏 邢氏 邢氏 邢氏 邢氏 滑氏 滑氏 滑氏 滑氏 滑氏 滑氏 裴氏 裴氏 裴氏 裴氏 裴氏 裴氏 陆氏 陆氏 陆氏 荣氏 荣氏 荣氏 荣氏 荣氏 翁氏 翁氏 翁氏 翁氏 荀氏 荀氏 荀氏 荀氏 羊氏 羊氏 羊氏 羊氏 羊氏 羊氏 羊氏 于氏 于氏 于氏 于氏 于氏 惠氏 惠氏 惠氏 惠氏 惠氏 惠氏 甄氏 甄氏 甄氏 甄氏 甄氏 曲氏 曲氏 曲氏 曲氏 曲氏 家氏 家氏 家氏 家氏 家氏 家氏 封氏 封氏 封氏 封氏 芮氏 芮氏 芮氏 芮氏 芮氏 芮氏 芮氏 羿氏 羿氏 羿氏 羿氏 羿氏 储氏 储氏 储氏 储氏 储氏 储氏 储氏 靳氏 靳氏 靳氏 靳氏 汲氏 汲氏 汲氏 汲氏 汲氏 汲氏 汲氏 邴氏 邴氏 邴氏 邴氏 邴氏 邴氏 糜氏 糜氏 糜氏 糜氏 松氏 松氏 松氏 松氏 松氏 井氏 井氏 井氏 井氏 井氏 井氏 井氏 井氏 井氏 段氏 段氏 段氏 段氏 段氏 段氏 富氏 富氏 富氏 富氏 富氏 富氏 巫氏 巫氏 巫氏 巫氏 巫氏 巫氏 巫氏 乌氏 乌氏 乌氏 乌氏 乌氏 乌氏 乌氏 焦氏 焦氏 焦氏 焦氏 巴氏 巴氏 巴氏 巴氏 巴氏 巴氏 弓氏 弓氏 弓氏 弓氏 弓氏 弓氏 牧氏 牧氏 牧氏 牧氏 牧氏 牧氏 牧氏 隗氏 隗氏 隗氏 隗氏 隗氏 隗氏 隗氏 隗氏 隗氏 山氏 山氏 山氏 山氏 山氏 山氏 山氏 山氏 谷氏 谷氏 谷氏 谷氏 谷氏 谷氏 谷氏 车氏 车氏 车氏 车氏 侯氏 侯氏 侯氏 侯氏 侯氏 侯氏 宓氏 宓氏 宓氏 宓氏 宓氏 宓氏 宓氏 蓬氏 蓬氏 蓬氏 蓬氏 蓬氏 蓬氏 蓬氏 全氏 全氏 全氏 全氏 全氏 郗氏 郗氏 郗氏 郗氏 郗氏 郗氏 郗氏 班氏 班氏 班氏 班氏 班氏 班氏 班氏 仰氏 仰氏 仰氏 仰氏 仰氏 仰氏 仰氏 秋氏 秋氏 秋氏 秋氏 秋氏 秋氏 仲氏 仲氏 仲氏 仲氏 仲氏 仲氏 仲氏 伊氏 伊氏 伊氏 伊氏 伊氏 宫氏 宫氏 宫氏 宫氏 宫氏 宫氏 宫氏 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 仇氏 仇氏 仇氏 仇氏 仇氏 栾氏 栾氏 栾氏 栾氏 栾氏 栾氏 栾氏 栾氏 栾氏 暴氏 暴氏 暴氏 暴氏 暴氏 甘氏 甘氏 甘氏 甘氏 甘氏 甘氏 甘氏 甘氏 钭氏 钭氏 钭氏 钭氏 钭氏 钭氏 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 祖氏 祖氏 祖氏 祖氏 祖氏 祖氏 祖氏 武氏 武氏 武氏 武氏 符氏 符氏 符氏 符氏 符氏 刘氏 刘氏 刘氏 刘氏 刘氏 刘氏 景氏 景氏 景氏 景氏 景氏 景氏 詹氏 詹氏 詹氏 詹氏 詹氏 束氏 束氏 束氏 束氏 束氏 束氏 束氏 龙氏 龙氏 龙氏 龙氏 龙氏 叶氏 叶氏 叶氏 叶氏 叶氏 叶氏 幸氏 幸氏 幸氏 幸氏 幸氏 司氏 司氏 司氏 司氏 司氏 司氏 司氏 韶氏 韶氏 韶氏 郜氏 郜氏 郜氏 郜氏 黎氏 黎氏 黎氏 黎氏 黎氏 黎氏 黎氏 蓟氏 蓟氏 蓟氏 蓟氏 蓟氏 蓟氏 蓟氏 溥氏 溥氏 溥氏 溥氏 溥氏 印氏 印氏 印氏 印氏 印氏 印氏 宿氏 宿氏 宿氏 白氏 白氏 白氏 白氏 怀氏 怀氏 怀氏 怀氏 怀氏 怀氏 蒲氏 蒲氏 蒲氏 蒲氏 蒲氏 蒲氏 黎氏 蒲氏 邰氏 邰氏 邰氏 邰氏 从氏 从氏 从氏 从氏 从氏 从氏 从氏 从氏 从氏 从氏 从氏 鄂氏 鄂氏 鄂氏 鄂氏 鄂氏 鄂氏 索氏 索氏 索氏 索氏 索氏 索氏 索氏 咸氏 咸氏 咸氏 咸氏 咸氏 咸氏 咸氏 咸氏 籍氏 籍氏 籍氏 籍氏 籍氏 籍氏 籍氏 籍氏 赖氏 赖氏 赖氏 赖氏 赖氏 赖氏 赖氏 卓氏 卓氏 卓氏 卓氏 卓氏 卓氏 蔺氏 蔺氏 蔺氏 蔺氏 蔺氏 蔺氏 蔺氏 屠氏 屠氏 屠氏 屠氏 屠氏 屠氏 屠氏 蒙氏 蒙氏 蒙氏 蒙氏 蒙氏 蒙氏 蒙氏 池氏 池氏 池氏 池氏 池氏 池氏 池氏 池氏 乔氏 乔氏 乔氏 乔氏 阳氏 阳氏 阳氏 阳氏 阳氏 郁氏 郁氏 郁氏 郁氏 郁氏 胥氏 胥氏 胥氏 胥氏 胥氏 胥氏 能氏 能氏 能氏 能氏 能氏 能氏 能氏 能氏 苍氏 苍氏 苍氏 苍氏 苍氏 苍氏 苍氏 双氏 双氏 双氏 双氏 双氏 双氏 闻氏 闻氏 闻氏 闻氏 闻氏 闻氏 闻氏 闻氏 莘氏 莘氏 莘氏 莘氏 莘氏 莘氏 党氏 党氏 党氏 党氏 翟氏 翟氏 翟氏 翟氏 翟氏 翟氏 翟氏 谭氏 谭氏 谭氏 谭氏 贡氏 贡氏 贡氏 贡氏 贡氏 贡氏 贡氏 劳氏 劳氏 劳氏 劳氏 劳氏 劳氏 逄氏 逄氏 逄氏 逄氏 逄氏 逄氏 姬氏 姬氏 姬氏 姬氏 姬氏 姬氏 申氏 申氏 申氏 申氏 扶氏 扶氏 扶氏 扶氏 扶氏 扶氏 堵氏 堵氏 堵氏 堵氏 堵氏 堵氏 冉氏 冉氏 冉氏 冉氏 冉氏 宰氏 宰氏 宰氏 宰氏 宰氏 郦氏 郦氏 郦氏 郦氏 郦氏 雍氏 雍氏 雍氏 雍氏 雍氏 卻氏 卻氏 卻氏 卻氏 璩氏 璩氏 璩氏 璩氏 璩氏 璩氏 璩氏 桑氏 桑氏 桑氏 桑氏 桑氏 桑氏 桑氏 桂氏 桂氏 桂氏 桂氏 濮氏 濮氏 濮氏 濮氏 濮氏 牛氏 牛氏 牛氏 牛氏 牛氏 牛氏 寿氏 寿氏 寿氏 寿氏 寿氏 寿氏 通氏 通氏 通氏 通氏 边氏 边氏 边氏 边氏 边氏 边氏 扈氏 扈氏 扈氏 扈氏 扈氏 扈氏 扈氏 扈氏 燕氏 燕氏 燕氏 燕氏 燕氏 燕氏 燕氏 燕氏 燕氏 冀氏 冀氏 冀氏 冀氏 冀氏 冀氏 姓氏 姓氏 姓氏 姓氏 姓氏 姓氏 浦氏 浦氏 浦氏 浦氏 尚氏 尚氏 尚氏 尚氏 尚氏 尚氏 尚氏 农氏 农氏 农氏 农氏 农氏 农氏 温氏 温氏 温氏 温氏 温氏 温氏 温氏 温氏 别氏 别氏 别氏 别氏 别氏 别氏 庄氏 庄氏 庄氏 庄氏 庄氏 庄氏 庄氏 晏氏 晏氏 晏氏 晏氏 晏氏 晏氏 晏氏 柴氏 柴氏 柴氏 柴氏 柴氏 柴氏 柴氏 瞿氏 瞿氏 瞿氏 瞿氏 阎氏 阎氏 阎氏 阎氏 阎氏 阎氏 阎氏 充氏 充氏 充氏 充氏 充氏 充氏 充氏 慕氏 慕氏 慕氏 慕氏 慕氏 慕氏 慕氏 连氏 连氏 连氏 茹氏 茹氏 茹氏 茹氏 茹氏 习氏 习氏 习氏 习氏 习氏 习氏 习氏 宦氏 宦氏 宦氏 宦氏 宦氏 宦氏 宦氏 宦氏 艾氏 艾氏 艾氏 艾氏 艾氏 艾氏 艾氏 鱼氏 鱼氏 鱼氏 鱼氏 鱼氏 鱼氏 容氏 容氏 容氏 容氏 容氏 容氏 向氏 向氏 向氏 向氏 古氏 古氏 古氏 古氏 古氏 古氏 易氏 易氏 易氏 易氏 易氏 易氏 易氏 慎氏 慎氏 慎氏 慎氏 戈氏 戈氏 戈氏 戈氏 戈氏 廖氏 廖氏 廖氏 廖氏 廖氏 廖氏 廖氏 廖氏 庾氏 庾氏 庾氏 庾氏 庾氏 庾氏 终氏 终氏 终氏 终氏 终氏 终氏 终氏 暨氏 暨氏 暨氏 暨氏 暨氏 暨氏 暨氏 暨氏 居氏 居氏 居氏 居氏 居氏 居氏 居氏 衡氏 衡氏 衡氏 步氏 步氏 步氏 步氏 步氏 步氏 都氏 都氏 都氏 都氏 都氏 都氏 都氏 都氏 耿氏 耿氏 耿氏 耿氏 耿氏 耿氏 满氏 满氏 满氏 满氏 满氏 弘氏 弘氏 弘氏 弘氏 弘氏 弘氏 弘氏 匡氏 匡氏 匡氏 匡氏 匡氏 匡氏 匡氏 国氏 国氏 国氏 国氏 国氏 国氏 国氏 国氏 国氏 文氏 文氏 文氏 文氏 文氏 文氏 寇氏 寇氏 寇氏 寇氏 寇氏 寇氏 寇氏 寇氏 广氏 广氏 广氏 广氏 广氏 广氏 广氏 禄氏 禄氏 禄氏 禄氏 禄氏 禄氏 禄氏 阙氏 阙氏 阙氏 阙氏 东氏 东氏 东氏 欧氏 欧氏 欧氏 欧氏 欧氏 欧氏 欧氏 殳氏 殳氏 殳氏 殳氏 殳氏 殳氏 沃氏 沃氏 沃氏 沃氏 沃氏 沃氏 沃氏 利氏 利氏 利氏 利氏 利氏 利氏 蔚氏 蔚氏 蔚氏 蔚氏 蔚氏 越氏 越氏 越氏 越氏 越氏 越氏 越氏 夔氏 夔氏 夔氏 夔氏 夔氏 夔氏 夔氏 夔氏 隆氏 隆氏 隆氏 隆氏 隆氏 隆氏 隆氏 隆氏 师氏 师氏 师氏 师氏 师氏 巩氏 巩氏 巩氏 巩氏 巩氏 巩氏 巩氏 厍氏 厍氏 厍氏 厍氏 聂氏 聂氏 聂氏 聂氏 聂氏 聂氏 聂氏 晁氏 晁氏 晁氏 晁氏 晁氏 晁氏 晁氏 勾氏 勾氏 勾氏 勾氏 勾氏 敖氏 敖氏 敖氏 敖氏 敖氏 敖氏 敖氏 融氏 融氏 融氏 融氏 融氏 融氏 融氏 融氏 冷氏 冷氏 冷氏 冷氏 冷氏 冷氏 冷氏 冷氏 訾氏 訾氏 訾氏 訾氏 訾氏 訾氏 辛氏 辛氏 辛氏 辛氏 辛氏 辛氏 阚氏 阚氏 阚氏 阚氏 阚氏 阚氏 阚氏 那氏 那氏 那氏 那氏 简氏 简氏 简氏 简氏 简氏 简氏 饶氏 饶氏 饶氏 饶氏 饶氏 饶氏 空氏 空氏 空氏 空氏 空氏 空氏 曾氏 曾氏 曾氏 曾氏 曾氏 曾氏 曾氏 毋氏 毋氏 毋氏 毋氏 毋氏 毋氏 毋氏 沙氏 沙氏 沙氏 乜氏 乜氏 乜氏 乜氏 乜氏 养氏 养氏 养氏 养氏 养氏 养氏 鞠氏 鞠氏 鞠氏 鞠氏 须氏 须氏 须氏 须氏 须氏 丰氏 丰氏 丰氏 丰氏 丰氏 丰氏 丰氏 丰氏 丰氏 巢氏 巢氏 巢氏 巢氏 巢氏 关氏 关氏 关氏 关氏 关氏 关氏 蒯氏 蒯氏 蒯氏 蒯氏 蒯氏 蒯氏 蒯氏 相氏 相氏 相氏 相氏 相氏 相氏 查氏 查氏 查氏 查氏 查氏 查氏 查氏 后氏 后氏 后氏 后氏 后氏 后氏 后氏 蒯氏 蒯氏 蒯氏 红氏 红氏 红氏 红氏 红氏 红氏 游氏 游氏 游氏 游氏 游氏 竺氏 竺氏 竺氏 竺氏 竺氏 竺氏 竺氏 权氏 权氏 权氏 权氏 权氏 逮氏 逮氏 逮氏 逮氏 逮氏 逮氏 益氏 益氏 益氏 益氏 益氏 益氏 益氏 益氏 桓氏 桓氏 桓氏 桓氏 桓氏 桓氏 公氏 公氏 公氏 公氏 公氏 万俟 万俟 万俟 万俟 万俟 万俟 万俟 司马 司马 司马 司马 司马 司马 上官 上官 上官 上官 上官 上官 上官 宁氏 宁氏 宁氏 宁氏 夏侯 夏侯 夏侯 夏侯 夏侯 夏侯 诸葛 诸葛 诸葛 诸葛 闻人 闻人 闻人 闻人 闻人 闻人 闻人 闻人 东方 东方 东方 东方 赫连 赫连 赫连 赫连 赫连 赫连 赫连 赫连 皇甫 皇甫 皇甫 皇甫 皇甫 皇甫 尉迟 尉迟 尉迟 尉迟 尉迟 尉迟 公羊 公羊 公羊 公羊 公羊 公羊 公羊 澹台 澹台 澹台 澹台 澹台 澹台 澹台 澹台 公冶 公冶 公冶 公冶 公冶 公冶 公冶 宗政 宗政 宗政 宗政 濮阳 濮阳 濮阳 濮阳 淳于 淳于 淳于 淳于 单于 单于 单于 单于 单于 太叔 太叔 太叔 太叔 太叔 太叔 申屠 申屠 申屠 申屠 申屠 申屠 申屠 申屠 公孙 公孙 公孙 公孙 公孙 公孙 仲孙 仲孙 仲孙 仲孙 仲孙 仲孙 轩辕 轩辕 轩辕 轩辕 令狐 令狐 令狐 令狐 令狐 徐离 徐离 徐离 徐离 徐离 徐离 宇文 宇文 宇文 宇文 宇文 宇文 长孙 长孙 长孙 长孙 长孙 慕容 慕容 慕容 慕容 慕容 司徒 司徒 司徒 司徒 司徒 司徒 司空 司空 司空 司空 司空 司空 司空 司空 1.192.1.102120.245.61.20347.103.23.38

 

查询百家姓好用的家族百家姓查询工具。

提供百家姓查询、便民生活服务   给我发消息

大小写转换 安平刻章 铁丝网 带刺铁丝网 焼き網 バーベキュー網 安平便民网
百家姓大全更多工具
百家姓查询更多工具